אבחון פסיכיאטרירבים חוששים מהמילה משמע הייתה מילה רעה ובהכרח שלילית, אך טיפול פסיכיאטרי הוא טיפול מועיל והכרחי לבעיות נפשיות שונות. הפרעות נפשיות אמנם מרתיעות חלק מהאוכלוסייה אך מהכרת התהליך של הטיפול הפסיכיאטרי והבנת ההכרחיות שלו החששות ייעלמו והדברים ייראו בהירים יותר. מה היא עבודתו של הפסיכיאטר וכיצד הטיפול תורם למטופלים השונים? כל התהליך מתחיל מהגורם החשוב ביותר והיא אבחון הבעיה. כיצד הוא מאבחן הפרעה נפשית ומוצא לה פתרון?

מהו אבחון פסיכיאטרי ואלו נתונים נלקחים בחשבון?

  • אבחון הבעיה היא אחד השלבים החשובים ביותר אם לא החשוב מכל. כמו בכל בעיה רפואית, בין אם מדובר בבעיה כמו שבר או נקע לבין בעיה נפשית, האבחון חשוב עד כדי כך שאבחון רע או לא מדויק לא רק שיגרום לבעיה להישאר אלא להחמיר. האבחון מתבצע על ידי הפסיכיאטר או צוות פסיכיאטרים כדי להגיע לדיוק מרבי בהבנת הבעיה לעומק.
  • כל אבחון מתחיל בריאיון. במהלך הריאיון יקבע הפסיכיאטר את מצבו של המטופל ויתחיל באבחנה הראשונית של הבעיה. במהלך הריאיון מתרשם הרופא מתשובות המטופל, מהחוויות שהוא מספר ומשתף וגם מאלו שהוא מנסה להימנע. הרופא חייב להתרשם מהכול כיוון שמדובר במטופל רגיש ועדין ברוב המקרים בטח כאשר הוא משתף אדם חיצוני, אפילו היותו מטפל, בנושאים כה חשובים וקריטיים.
  • במהלך האיבחון כולו הפסיכיאטר שוקל את כל הנתונים המחשבתיים והנפשיים ולא רק את המלים אתן מוציא המטופל. למשל, הוא שם לב לצורת מחשבתו של המטופל, כיצד המחשבות שולטות במטופל, באלו מלים בוחר המטופל להשתמש, מהי דרך המחשבה ומהן הנחות היסוד אותן מניח לפיו המטופל. כיצד הוא תופש את המציאות שלפניו, כיצד הוא רואה אנשים אחרים דרך עיניו, כיצד משתנים מצבי הרוח שלו ומה משפיע עליהם.
  • קשרים חברתיים מהותיים מאוד להבנת הבעיה. ברוב הבעיות הנפשיות ישנן בעיות חברתיות לעתים קשות בהם קל לזהות שקיימת בעיה, אם כי לא תמיד קל להבין מהי וממה נובעת. הפנמת הרגשות נפוצה מאוד בהפרעות נפשיות בגלל סיבות אלו, אותם צריך לשבור ולנתץ הפסיכיאטר כדי להגיע להבנת הבעיה ולפתור אותה. את יחסי הגומלין שלו עם הסביבה ניתן להבין מעדויות של בני משפחה וחברים קרובים.
  • כחלק מתהליך הבנת הבעיה על ידי שאילת שאלות המשפחה והחוג החברתי הקרוב אליו, ינסה המטפל להבין כיצד מתבטא השוני בהתנהגות המטופל עם חלוף הזמן כדי להבין יותר את הממצאים הוא רואה מול עיניו כרגע. למשל, אם המטופל נהי עצבני יותר, מבודד יותר וכולה. אם יבין המטפל את השוני בהתנהגות, ויותר מכך, יבין מה גרם לשוני, יכול להיות ששימוש בחומרים אסורים או אירוע אישי כלשהו, יבין יותר מהי בעיה וכיצד לטפל בה.
  • תפישת מציאות היא ביטוי נפוץ וחשוב באבחון. המציאות יכולה להיתפש בצורה שונה עם כל הפרעה והפרעה וזהו אחד הגורמים החשובים שאליהם שם לב המטפל. מציאות מדמה יכולה לגרום לפרנויה ואי יצירת קשר עם הסביבה למרות שבפועל אין כל סכנה למטופל והכל נמצא אך ורק אצלו בראש.

לאחר ההתרשמות מהממצאים יתאימן המטפל אל הבעיה

לאחר שהתרשם המטפל באבחנתו מהסימנים שמופיעים אצל המטופל ומהעדויות שנשמעו מבני משפחתו וחבריו יסווג הפסיכיאטר את הבעיה. ישנן מגוון בעיות רשומות ומוכרות וכך גם דרכי הטיפול של כל אחת מהן, כך יידע המטפל איזה טיפול יש להעניק כולל התרופות בהן ישתמש. אמנם קווי הטיפול אך הם יכולים להשתנות, זאת לפי המטפל והחלטתו וגם לפי המטופל. זאת אומרת, יכול להיות שאותו מטפל יחליט על תרופה שונה או טיפול שונה עבור מטופל אחר מאשר מטופל שונה, או אותו מטופל שיקבל חוות דעת מעט שונה אם מדובר בפסיכיאטרים שונים.