כאשר אנחנו פונים לטיפול רפואי, אנו מצפים ששיקול הדעת של הרופא יהיה מקצועי בכל מאת האחוזים. הבעיה היא שבתחום הזה, עשוי בהחלט להיות פער בין הרצוי למצוי. החשש בקרב גורמים רבים במשרד הבריאות ובקהילה הרפואית הוא שאינטרסים זרים ייכנסו לתמונה וישפיעו על שיקול הדעת של הרופא – יחסים קרובים שלו עם חברת תרופות, למשל, שיביאו לכך שהרופא ימליץ לטפל במקרה מסוים באמצעות תרופה ספציפית, גם אם יש חלופות טובות ויעילות יותר. אז ממה נובע ניגוד האינטרסים? ומה ניתן לעשות כדי למנוע אותו?

doctorרופאים, או מקדמי מכירות?

מחקר שערכה אוניברסיטת דרבי מראה את מורכבות הנושא. המחקר הצביע על כך שישנם רופאי משפחה ורופאים כלליים המושפעים ממתנות שהם מקבלים מחברות התרופות בהשתלמויות ובימי עיון. במועדים אלה, מרעיפים תועמלני חברות התרופות מתנות שונות על הרופאים, מארחים אותם (ולעיתים גם את בני משפחותיהם) בבתי מלון מפוארים ו"מצ'פרים" אותם בדרכים אחרות.

החשש העיקרי הוא שהיחסים הנרקמים בין הגורמים השונים, בתנאים האלה, עשויים להשפיע על שיקול הדעת של הרופא בעתיד: להביא לכך שהתרופות אשר בהשקה שלהן הוא השתתף, למשל, יועדפו על ידו כפתרון טיפולי ראשון – אפילו אם יש אלטרנטיבות שמתאימות יותר למקרה הספציפי. המחקר הראה כי למרכיבים השונים של התעמולה הרפואית יש השפעות שונות, כאשר הענקת שי לרופא היא שמגדילה במידה הרבה ביותר את הרישום העתידי של התרופה על ידו כאמצעי טיפול.

שאלת האתיקה של הרופא היא שנבחנת כאן. מצד אחד, אין ספק שהכנסים האלה עשויים להיות חלק בלתי נפרד מההכשרה המקצועית שלו: הם מאפשרים לו להיות מעורה בחידושים האחרונים בתחום התרופות, מה שעשוי להגדיל את ארגז הכלים שלו ולשפר את השירות שלו לציבור. מנגד, גם אם רוצים להאמין לשיקול הדעת של הרופא, ולכך שהשיקולים שלו מקצועיים תמיד, ברור שיש כאן פוטנציאל לבעיה אתית.

הפתרון: שקיפות ואמות מידה מוסריות

ההסתדרות הרפואית בישראל, יחד עם האיגודים המקצועיים של תעשיות התרופות והציוד הרפואי בישראל, ניסו למצוא פתרון למצב. התוצאה של כך היא חתימה על אמנה משותפת, הכוללת קוד אתי המסדיר את היחסים בין הרופאים לחברות התרופות, בבחינת איזונים ובלמים. הקוד האתי אף מתייחס לחשיבות יצירת השקיפות ביחסים בין הצדדים, מה שמהווה הרחבה של אמנה שנחתמה בתחום לפני למעלה מעשור.

האמנה האתית החדשה כוללת בתוכה מספר סעיפים חשובים נוספים, ובכלל זה העמדת טובתו של המטופל מעל הכול, התרת קשרים מקצועיים בין רופאים לחברות תרופות, שמירה על עצמאות הרופא המטפל ועוד. כללי האתיקה יבוקרו ויפוקחו על ידי הפורום המשותף ליישום האמנה האתית המשותפת.